Transportföretag vill utveckla miljöalternativ

Nu vill transportföretagen vara med i miljödebatten. När kunderna börjar fråga efter miljövänligare transporter med mindre koldioxidutsläpp, så börjar också transportföretagen fundera över hur en omställning till mer miljövänliga fordon och bränslen ska kunna ske.

Transportföretaget DHL har tagit fram en tjänst som innebär att den som vill använda deras tjänster, samtidigt kan göra en miljöinvestering.

– Det är sedan många år tillbaka som kunderna ställer krav på att de vill ta någon form av miljöhänsyn i upphandling av transporter. I första hand är det miljöeffektivisering av våra nätverk och sedan tillsammans med kunden effektivisera transportpåverkan, säger Ulf Hammarberg, miljöchef på DHL.

Den tjänst som DHL tagit fram innebär att man gör en beräkning av den mängd koldioxidutsläpp som frakten innebär och sedan görs en miljöinvestering i till exempel ett biogasprojekt som motsvarar mängden utsläpp.

Inte många har nappat
Efter knappt tre månader är det inte så många som nappat på den nya gröna tjänsten, som är något dyrare för kunden. Den har tagits fram eftersom kunderna ställer krav på mer miljövänliga transporter men är samtidigt ett sätt att göra PR, eftersom miljöhänsyn har hög status för företag i dag.

Från miljöhåll välkomnas initiativ som detta.

– Det är ingen lösning på hela problemet. Men det är klart att sådana initiativ är välkomna och det skapar ju också en diskussion och ett exempel för andra att gå vidare, säger Lars-Olov Olsson, handläggare för transportfrågor på Naturvårdsverket.

Transporterna står för mer än 20 procent av utsläppen av koldioxid inom EU och transporterna fortsätter att öka. I Sverige räknar man med en ökning på 28 procent från 2001 till 2020.

Den största delen av godset fraktas i dieseltankade lastbilar, men så kan det inte fortsätta i all framtid med nya krav på ytterligare minskade koldioxidutsläpp. Det inser DHL:s miljöchef Ulf Hammarberg, men han menar att det inte finns särskilt många miljövänliga alternativ ännu.

– Vi behöver fler produkter, fordon till exempel som går på något annat än fossila bränslen. Men då krävs det långsiktiga beslut så att fordonstillverkarna kan utveckla fordon och att det blir fler förnybara bränslen, säger han.

”Långsiktiga politiska beslut krävs”
Det är långsiktiga politiska beslut som krävs för att påverka fordons- och bränsleindustrin att tillverka mer miljövänliga alternativ, säger Ulf Hammarberg.

– Politiska långsiktiga beslut från statsmakterna krävs så att den här omställningen blir möjlig. Transportnäringen vill ställa om, men alternativen är få.

Margareta Svensson
margareta.svensson@sr.se