Många bönder lider av nedsatt hörsel

Tre av tio bönder lider av nedsatt hörsel, skador som de drabbas av i yrket. Enligt forskare i Uppsala utsätts bönder ofta för buller som ligger en bra bit över gränsvärdena, skriver Hallandsposten.

Den största bullerkällan är ensilagefläktar som uppmäts till mellan 97 och 106 decibel, men också spannmålskrossar och traktorkörning låter för mycket.

Arbetsmiljöverkets gränsvärde på en arbetsplats ligger på 85 decibel.

Forskarna tror att det i många fall också slarvas med användningen av hörselskydd.