Höjd beredskap för Nato-styrkan i Kosovo

I Kosovo är läget spänt inför FN-medlaren Martti Ahtisaaris besök på fredag. Då ska han presentera sitt förslag om Kosovos framtid. Kosovoalbanerna förväntar sig självständighet och de Nato-ledda trupperna är i högsta beredskap ifall förväntningarna inte skulle infrias.

– Självständighet, bara självständighet, det är det enda alternativet, säger Valion Chodran som säljer cigaretter på gatan i Pristina.

Förväntningarna är stora inför FN-medlaren Martti Ahtisaaris besök på fredag. Då han ska presentera sin rapport om Kosovos framtida status.

Höjd beredskap för Kforstyrkan
Men om Ahtisaari kommer att föreslå den självständighet som många kosvoalbaner drömmer om är högst osäkert. Därför är beredskapen höjd för de 17 000 soldaterna i den Natoledda Kforstyrkan.

Besvikelse och ilska bland kosovoalbaner kan utmynna i kravaller och attacker på den serbiska minoriteten och serberna är rädda. I en liten isolerad by utanför Pristina, Gorjna Dubnica, hoppas byns ledare på Kfors beskydd.

”Oavsett förslag, är det dåligt för oss”
– Oavsett vilket förslag som Ahtisaari har med sig, är det dåligt för oss. I ett självständigt Kosovo kan vi inte leva och om albanerna blir besvikna, går det också ut över oss. I grannbyn brändes serbiska hus vid de senaste kravallerna för tre år sedan, säger han.

Sedan dess gör Kfor dagliga besök i byarna för att serberna där ska känna sig trygga, berättar den svenske majoren Dan Mattsson.

– De upplever att här är de en liten minoritet och jag kan förstå att de känner sig utsatta. Även om jag tycker att med hjälp av K-for och KPS så skulle de inte behöva känna så.

Kan ni garantera säkerheten?

– Vi gör vårt yttersta för att ge dem en säker miljö här men vi kan inte garantera att inget händer. Det händer stölder och inbrott, trots att vi finns här, säger major Dan Mattsson.

Kristian Åström, Pristina
kristian.astrom@sr.se