Regeringen öppnar för skriftliga betyg

Skolorna ska kunna skicka hem omdömen om eleverna som liknar betyg, från första klass. Det är förbjudet idag, men skolminister Jan Björklund vill ändra på det.

– Föräldrar har rätt till en tydlig information om hur det går för deras elev i skolan. Jag tycker att utvecklingssamtal är bra, men jag vet också att många föräldrar tycker att man också vill ha skriftlig information, därför att den också är ännu tydligare. Det blir möjligt att införa det från första juli i år, säger skolminister Jan Björklund.

Så att man kan ge eleven betyget icke-godkänt?

– Jag tror det blir mycket ovanligt, att man på en skola väljer att använda betygsskalans betyg rakt av. Det kommer inte att vara förbjudet att göra det, men min bedömning är att man kommer att använda mer utvecklande omdömen, säger Björklund.

Den socialdemokratiska regeringen förbjöd skolor att skicka hem information till föräldrarna som liknade betyg.

Ett G eller eller ett streck gav för lite information om vad eleverna var duktiga på och vad de behövde förbättra, asåg man.

Skolan avgör
Nu ska förbudet hävas. Alla grundskolor ska själva få välja om och hur deras information till föräldrarna ska utformas.

Mirna Pozo Bahto går i femte klass på de Geer skolan i Norrköping. Hon tycker inte om att bli bedömd i betygsform.

– Jag tycker inte alls att det är kul. Jag har problem i skolan och jag tycker redan att man betygssätts och att alla får veta hur dålig eller bra man är. Jag tycker inte alls att det är kul. Man blir bara undertryckt. Jag skulle hellre vilja ha mer som en redogörelse där det står ”Ditt barn kan det här och det här och hon bör kunna det här och det här”, inte bara att det står G.

De båda lärarfacken är mycket kritiska.

– Ingen sjuåring blir bättre av att få underkänt. Information i form av en bokstav eller siffra är oerhört förenklad. Att i så tidig ålder, som i sjuårsåldern, få betygsliknande omdömen strider rent av mot intentionen i läroplanen, säger Eva-Lis Preisz, som är ordförande i Lärarförbundet.

Ordföranden i Lärarnas Riksförbund Metta Fjelkner säger att det blir orättvist när det inte finns gemensamma betygskriterier.

– Så fort man talar om betyg eller betygsomdömen ska de vila på betygskriterier, som är likvärdiga och väl kända. Betyg ska sättas av lärare, som fått utbildning i det. De som undervisar de allra minsta barnen har inte det. Det är en väldigt stor risk att den här reformen kommer alldeles för hastigt, säger Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Skolminister Jan Björklund säger att han litar att att lärarna utformar det här tillsammans med föräldrarna på ett klokt sätt.

Saknar mål
Det blir till exempel svårt att säga om elever i första och andra klass är godkända, eller om de har nått eller inte nått målen, när det inte finns några mål att nå i de åldrarna.

Skolverket håller just nu på att ta fram mål för tredjeklassare i svenska och matematik.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se