Kommuner får kritik för dålig kontroll av vattenverk

Kommunerna får kritik när det gäller kontrollen av vattenverken. Enligt Livsmedelsverket är det många vattenverk som inte har ordenliga instruktioner för hur driften ska gå till och rutinerna för rengöring och underhåll fungerar inte som de ska.

Livsmedelsverket har inspekterat vattenverk i 74 kommuner de senaste åren.

Kontrollen har gjorts i samarbete med kommunerna och länsveterinärerna.