Stora EU-länder negativa till euron

En stor majoritet av invånarna i de stora euroländerna anser att den gemensamma valutan skadat deras ekonomier. Det visar en ny opinionsundersökning, som gjorts på uppdrag av affärstidningen Financial Times. Allra mest skeptiska är fransmännen.

Mer än två tredjedelar av dem som tillfrågats i Frankrike, Italien och Spanien och mer än hälften i Tyskland anser att euron skadat deras ekonomier.

Det är nedslående resultat för regeringarna i euroländerna och det är också dåliga nyheter för den europeiska centralbanken.

Bättre privatekonomi
På frågan om hur den privata ekonomin kommer att bli i år svarade bara 26 procent att de tror att de får det bättre i år.

Mest missnöjda är fransmännen. Bara 5 procent av de tillfrågade i Frankrike anser att euron har varit bra för den franska ekonomin.

Så tycker även de två mest betydande franska presidentkandidaterna Ségolène Royal och Nicolas Sarkozy.

De anser att den europeiska centralbankens ekonomiska politik hindrar den ekonomiska tillväxten i Frankrike och de vill ha politiskt inflytande över banken, som nu är helt självständig.

Bra i stort
När opinionsundersökarna frågade vad euron betytt för hela eurozonens ekonomi blev resultatet det motsatta.

En stor majoritet i alla de stora euroländerna, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien, anser att den gemensamma valutan haft en positiv effekt på ekonomin i stort.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se