Negativa attityder till psyksjuka bland studenter i vårdyrken

Tre av fyra nyblivna vårdyrkestuderande har negativa attityder till människor med psykiska sjukdomar och missbruksproblem. Detta visar en attitydundersökning som gjorts bland 1 000 polis-, läkar-, socionom- och sjuksköterskestudenter i landet.

– Studenterna överlag har negativa attityder och fördomar, koncentrerat till framför allt tre tillstånd: narkotikamissbruk, alkoholmissbruk och människor med schizofreni, säger Tommy Björkman, docent vid Lunds universitet och den som har gjort undersökningen.

Tommy Björkman menar också att det är normalt att känna en viss rädsla för det okända, vilket kan förklara nyblivna studenters negativa attityder mot sjukdomen schizofreni.

Han tror också att det finns en risk att psykiskt sjuka kan dra sig för att söka hjälp inom de här yrkena, om studenternas attityder hänger kvar efter utbildningen. Därför tror han att det kan bli nödvändigt att se över utbildningarna och lägga psykiatrikurserna tidigare.

– Efter genomgången kurs i psykiatri och psykiatrisk vård, så finner vi att attityderna påverkas till det bättre, säger Tommy Björkman, docent vid Lunds universitet.

Nils Eklund
nils.eklund@sr.se