"Estonia tog in dubbelt så mycket vatten"

En forskargrupp vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg har kommit fram till att det kom in minst dubbelt så mycket vatten när passagerarfärjan Estonia förliste 1994 som haverikommissionen kom fram till i sin rapport.

Enligt forskningschefen Claes Källström i forskargruppen som arbetar på uppdrag av regeringen kom det in 1 200 ton vatten per minut när Estonias bogport och rampen bakom bogporten var borta.

Det här går emot den internationella haverikommissionens uppfattning som var att det kom in mellan 300 och 600 ton vatten per minut.

– Om det var som haverikommissionens rapport säger, helt öppet i fören med bogporten borta och rampen helt öppen, så strömmade det in mycket mer vatten än vad haverikommissionen säger i sin rapport. Det strömmade in ungefär 1 200 ton vatten i minuten jämfört med 300 till 600 ton vatten i minuten, som det står i rapporten, säger forskningschefen Claes Källström vid Chalmersföretaget SSPA.

Hur säkra är ni på de uppgifterna?

– Vi är säkra på att det strömmade in mycket, mycket mer vatten snabbare än vad som står i rapporten. Sedan kan vi inte säga exakt vilken siffra det blir efter all analys.

Varför är den här siffran så viktig?

– Är det så att det här vattnet som strömmade in på bildäck stannade kvar på Estonia och inte rann ut igen, kommer hela förlisningsförloppet att gå snabbare än vad som har ansetts tidigare, säger Claes Källström, forskningschef vid Chalmersföretaget SSPA.

Jan Andersson
jan.andersson@sr.se