"Sen språkutveckling kan följas av adhd"

Försenad språkutveckling hos småbarn följs ofta av diagnoser som adhd, autism eller utvecklingsstörning när barnen når skolåldern. Det visar en avhandling från Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg.

Det är en anmärkningsvärt tydlig koppling, säger logopeden Carmela Miniscalco som gjort studien och hon framhåller att de här barnen måste få en tidig stöttning.