SKI: Bristande säkerhet på Forsmark

Säkerheten i kärnkraftverket i Forsmark är dålig. Det står i en intern rapport som skrevs redan i slutet av oktober, men som har hållits hemlig. Statens kärnkraftinspektion beslutade på måndagen att en åklagare ska undersöka om det tog för lång tid att stänga av reaktorn efter strömavbrottet i somras.

– Det handlar om att man ska gå till något som vi kallar kall avställning, som är en mer definitiv avstängning av reaktorn. Dessutom borde man snabbare ha klassificerat händelsen enligt våra föreskrifter och kommit fram till att det var en kategori ett händelse, som kräver SKI:s godkännande för att få återstarta reaktorn, säger Anders Görle på Statens kärnkraftinspektion, SKI.

– Allt det här tog för lång tid enligt vårt sätt att se på saken. Enligt våra föreskrifter ska det gå fort, men det tog nästan ett dygn innan man fattat de två besluten, säger han.

Åklagare ska pröva om brott begåtts
Vid incidenten i juli slog ett strömavbrott ut delar av säkerhetssystemet kring reaktor 1 i Forsmark. Reaktorn bromsades till vad som kan liknas vid tomgångskörning.

SKI vill nu att åklagare prövar om det är ett brott att reaktorn inte stängdes av helt och hållet omedelbart efter incidenten.

SKI har tidigare polisanmält kraftbolaget i Forsmark för att de kört en reaktor på för hög effekt förra året.

Dessutom har nya, graverande detaljer framkommit om säkerhetsbrister på Forsmark i en intern rapport. I rapportern skriver tre av Forsmarks egna experter att sommarens incident bara var kulmen på en längre tids degradering av företagets säkerhetskultur.

Medarbetare var alkoholpåverkade
Vid renoveringsarbeten under förra sommaren skedde till exempel 22 olycksfall, några av dem betecknas som potentiella dödsolyckor. Dessutom visade ett alkoholtest inne på området att tre av 25 undersökta personer var alkoholpåverkade och fick skickas hem.

– Det är naturligtvis jätteallvarligt. Nu var det inte personal som var anställd i Forsmark utan folk som kom dit för att jobba som entreprenörer. Men det förringar ju inte saken eftersom alla som ska vara innanför anläggningens murar ska vara kontrollerade, säger Anders Görle på SKI.

Daniel Sundbaum
daniel.sundbaum@sr.se