Utredare: Trängselskatten åter den 1 juli

Regeringens trafikutredare för Stockholm, Carl Cederschiöld, kommer under tisdagen att föreslå att trängselskatterna återinförs den 1 juli.

Utredaren föreslår några ändringar jämfört med försöket förra året. Bland annat ska avgifterna kunna betalas månadsvis med autogiro. Betalningstiden förlängs också från två veckor till en månad.

Transpondrarna försvinner
De så kallade transpondrarna försvinner. Vägverket anser att det går bra att identifiera bilarna som passerar kontrollstationerna med hjälp av bara nummerplåtar.

Undantaget blir boende på Lidingö som under en övergångsperiod ska behållla transpondrarna för att kunna passera genom centrala Stockholm utan avgift.

Carl Cederschiöld föreslår också att juli månad ska bli avgiftsfri. Det ger Vägverket möjlighet att med ett stängt system göra underhåll på systemet när det inte är i drift.

Samma avgifter som tidigare
Avgifterna blir lika stora som tidigare, enligt förslaget. 20 kronor per bil i rusningstrafik och 10 kronor under lägre trafik dagtid. Kvällar, nätter och helger är avgiftsfria.

Regeringens trafikutredare föreslår också att trängselskatten ska bli avdragsgill i deklarationen. Det ska bli möjligt för företagare att koppla flera fordon till samma konto.

– Syftet med de här förslagen är att det ska bli så enkelt och obyråkratiskt som möjligt att hantera systemet. Det är bra för dem som ska betala och det är bra för systemet och Vägverket, eftersom det minskar administrationskostnaderna, säger Carl Cederschiöld.

Ola Henriksson
ola.henriksson@sr.se