Naturgas till västkusten kan bli verklighet

En naturgasledning från Norge till den svenska västkusten och vidare till Danmark är nu ett steg närmare verklighet.

Sju bolag har gått samman om ägandet av ledningen, bland andra Borealis, Perstorp och Preem finns bland intressenterna.

Att bygga ledningen har beräknats kosta drygt 7 miljarder norska kronor.

I dag importerar Sverige naturgas från Danmark. Den danska naturgasen sinar medan produktionen i Norge ökar.