Telia lovar förbättra reservkapaciteten

Telia lovar nu att förbättra säkerheten för mobilnätet. De olika teleoperatörerna har fått mycket kritik efter stormen i sydsverige för två veckor sedan, men ett helt nytt säkrare reservsystem är nu på gång, lovar Bo Fridén som är nätchef på Telia.

– En stor betydande orsak är att vi faktiskt har 85 permanenta reservkraftverk som vi har placerat ut på olika mobilmaster. De här skulle ha varit i drift tidigare, men av olika anledningar har vi inte kunnat koppla in dem innan stormen Per inträffade. Det var endast 15 reservkraftverk igång då. De här täcker stora ytor och kommer att ge en klart förbättrad möjlighet när elkraften försvinner, säger Bo Fridén på Telia.

Så vad kommer det att innebära när vi kommer i samma situation igen?

– Vi kommer inte att få så stor utslagning som vi hade vid det här tillfället som under det första dygnet.

De 85 nya reservaggregaten ska kunna fjärrstartas och placeras ut vid vad som ses som strategiska master med god räckvidd. Att ha reservkraft överallt är inte ekonomiskt försvarbart, enligt Telia.

Men kritikerna hävdar att Telia och de andra operatörerna har alldeles för dålig beredskap idag. I en rapport från LRF idag, måndag, hävdas att det arbete som föreningens medlemmar gjorde med att röja efter stormen försenades upp mot ett par dygn på grund av utslagna mobiler, samtidigt som säkerheten blev sämre.

LRF-ordföranden Lars Göran Pettersson kräver därför en avbrottsersättning för att tvinga telebolagen till större ansvar.

– Vi tycker att det har fungerat helt otillfredsställande och det har också varit betydligt mer farligt i och med att de inte har kunnat kommunicera med varandra säger han.

LRF kritiska mot telebolagen
LRF hävdar att telebolagen inte lärt sig något av stormen Gudrun utan måste bli snabbare på att få fram reservkraft och fylla på aggregaten så det inte bara räcker några timmar.

Men Bo Fridén på Telia tillbakavisar kritiken och pekar på att mobilerna i princip fungerade efter tre dagar.

– Problemet med att man inte kan kommunicera kan jag mycket väl förstå och det är bekymmersamt, men vi kan inte bygga ett parallellt elnät som ska försörja våra mobilsajter och stationer. Vi måste gå på den leveranssäkerhet som finns från elsidan och bygga en reservkapacitet kopplat till det.

Den här tiden som det tog nu, var den rimlig med tanke på förutsättningarna?

– Man kan alltid önska att det ska gå fortare, men vi tycker nog att det gick väldigt snabbt jämfört med förra gången, då vi har lärt oss en hel del om hur vi ska hantera en sådan här situation, säger Bo Fridén på Telia.

Daniel Rundqvist, Jönköping
daniel.rundqvist@sr.se