Komplicerat att slopa fastighetsskatten

Att avskaffa den statliga fastighetsskatten och ersätta den med en kommunal avgift, är komplicerat och ska utredas.

Slopandet av skatten kan få skjutas på framtiden, eftersom det kan ta tid att hitta en bra finansieringslösning, enligt statsminister Fredrik Reinfeldt.

De borgerliga partierna har tidigare sagt att den slopade skatten ska finansieras genom en låg kommunal avgift och till exempel genom höjd reavinstskatt.