Sverige vill ha fosfatförbud i tvättmedel

Flera länder skriver till EU-kommissionen för att få fram en gemensam reglering och avveckling av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel. Det är Sverige, Tyskland, Italien, Norge, Österrike och Ungern.

Fosfatutsläppen leder till övergödning både i havet och i Europas insjöar. Tvätt- och rengöringsmedel är en viktig utsläppskälla för fosfater, inte minst till Östersjön.

– Vi vill ha en gemensam reglering med sikte på att att fosfaten avvecklas i tvättmedel och helst också i rengöringsmedel för svensk del, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Skulle du vilja ha ett förbud?

– Det blir någon form av förbud. Det ser jag redan som helt klart. Det blir större omfattning om vi också får med oss EU. Vi har med ett antal stater som kan driva på, men vi vet att fler är intresserade, än de som skrivit under brevet.

Vad händer om EU inte går med er på den linjen?

– Vi får göra vad vi kan här i Sverige och försöka övertyga Östersjöstaterna att också vara med, säger Carlgren.

Nationellt förbud utrett
Kemikalieinspektionen har utrett om Sverige skulle kunna införa ett nationellt förbud.

Utredningen kom fram till att det räcker om man inför förbud för fosfathaltiga tvättmedel från enskilda avlopp, som inte är anslutna till reningsverk.

Det förslaget har mött kritik.

– Efterlevnaden är helt omöjlig att kontrollera, sa Katarina Veem på Östersjöstiftelsen i förra veckan.

Alternativ finns
Det finns alternativ till fosfat i tvättmedel. I Norge har man i snart 20 år haft en högsta tillåtna fosfathalt i tvättmedel på 0,2 procent.

Andreas Carlgren vill inte säga om han är beredd att införa ett förbud i Sverige om kommissionen inte föreslår ett förbud.

”Ett förbud kommer”
– Det behövs åtgärder mot fosfater i tvättmedlen i Sverige också. Det kommer att komma ett förbud, men frågan är hur omfattande det blir. Vi lyssnar på Kemikalieinspektionens förslag, men också på de olika synpunkter som kommer in när vi gör en remissrunda.

– Får vi bort fosfaterna i tvättmedlen och rengöringsmedlen runt Östersjön, skulle vi få ner utsläppen med en femtedel, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Kommissionen ska senare i vår lägga ett förslag om fosfat i tvättmedel.

Ingrid Gustavsson
ingrid@gustavsson@sr.se