Oenighet i Italiens regering om sambolag

I Italien fortsätter utmaningarna för premiärminister Romano Prodi. Denna gång är det ett lagförslag om utvidgade rättigheter för homosexuella par och heterosexuella sambor som skapar spänningar.

”Jag bryr mig inte om i fall regeringen faller, men jag kommer inte att rösta för denna lag. Homosexuella kan få fler rättigheter, men de kan inte utgöra en familj”.

Ungefär så har Italiens justitieminister Clemente Mastella formulerat sig.

Utmanar sammanhållningen
Lagförslaget, som kallas Pacs, utmanar på nytt sammanhållningen i den spretiga skaran av nio partier i Italiens regering.

I höstas stred ministrarna sinsemellan om statsbudgeten.

Det som föreslås nu är att ogifta par ska kunna registrera sin samlevnad hos borgmästaren, för att därmed kunna dela sjukförsäkring, pensioner, hyreskontrakt och annat, precis som gifta. Det är en modell, som redan finns i Frankrike.

Flera är tveksamma
Justitieministern representerar partiet Udeur, en spillra av det tidigare så mäktiga kristdemokratiska partiet. Han kan inte ensam göra att regeringen faller, men det finns fler på regeringssidans högerkant, som är tveksamma.

Vissa av dem befarar att detta bara blir ett första steg på väg mot homoäktenskap, något som redan finns i Spanien.

Men flera ministrar befarar att detta bara är ett första steg på väg mot homoäktenskap, något som redan finns i Spanien.

I den andra ringhörnan står kommunisterna, de gröna med flera.

Katolska kyrkan är emot förslaget
Den katolska kyrkan gör sig åter hörd. Påven Benedictus upprepar med jämna mellanrum att traditionella äktenskap mellan man och kvinna är det enda han godkänner.

Biskopskonferensen varnade i helgen för att sambolagen skulle kunna snedvrida ungdomars värderingar.

Premiärminister Prodi förhandlar och om någon vecka presenterar han sitt förslag.

Alice Petrén, Paris
alice.petren@sr.se