Vårdnadsbidrag införs 1 januari 2008

Nu är tidplanen klar för när regeringen tänker införa ett vårdnadsbidrag. Den 1 januari 2008 införs det utlovade bidraget som ska göra det möjligt att välja att arbeta mindre för att kunna tillbringa mer tid med barnen.

Det blir frivilligt för kommunerna, men socialminister Göran Hägglund tror ändå att de flesta kommer att införa det.

– Vi har fått in dussintals med ansökningar från kommuner som säger: ge oss den här möjligheten för det finns ett så starkt tryck från småbarnsföräldrar. Och jag får mängder av brev och synpunkter från småbarnsföräldrar som frågar när den här möjligheten kommer, säger Göran Hägglund.

– Så det är klart att jag tror att det här kommer att göra att väldigt många kommuner kommer att öppna den här möjligheten. Där det inte kommer att ske, där den politiska ledningen väljer någonting annat, tror jag att det här kommer att bli en viktig valfråga i valet 2010.

Tekniska detaljerna inte klara
Den 1 januari nästa år ska vårdnadsbidraget införas enligt Göran Hägglund, och regeringen diskuterar just nu de tekniska detaljerna kring utformningen.

Kommunerna ska själva svara för finansieringen och klart är att nivån kommer att ligga på 4 000 kr per månad om det beskattas eller 3 000 kr obeskattat.

– Som det förefaller just nu är nog den enklaste lösningen att betala 3 000 kronor per månad och att den som tar emot det alltså inte behöver betala skatt på den summan.

I valrörelsen gick ju kristdemokraterna ut och föreslog ett vårdnadsbidrag på 6 000 kronor. Tror du att det här väsentligen lägre beloppet kommer att räcka som lockbete för föräldrarna?

– Det är klart att 3 000 kronor per månad inte är någon förmögenhet, men det kommer att göra det möjligt för betydligt fler att kunna tillbringa mer tid tillsammans med barnen. Det kommer att göra situationen bättre för dem som i dag gör ganska stora uppoffringar för att kunna åstadkomma det här, att få vardagspusslet att gå ihop och få tiden att räcka till för att umgås med barnen, säger Göran Hägglund.

Påverkar inte maxtaxan
Det nya vårdnadsbidraget ska enligt socialministern inte påverka föräldraförsäkringen i stort eller till exempel maxtaxan.

Övriga utlovade delar i det familjepolitiska programmet bereds fortfarande inom regeringen. Det handlar till exempel om bättre kvalitet i förskolan och jämställdhetsbonus för att öka pappaledigheten.

Men förslaget om vårdnadsbidrag ska ligga klart om några månader och Göran Hägglund tror att de flesta kommuner väljer att införa det vid årsskiftet.

Kan bli orättvist
Men han håller samtidigt med om det kan bli en orättvis situation till en början om vissa kommuner infört bidraget och andra inte.

– Det kan man tycka ur föräldrasynvinkel, men jag tror att trycket på landets kommuner kommer att bli väldigt starkt. Redan nu är det många kommuner som har hört av sig och vill få den här möjligheten. Jag tror att det här kommer att gå som en löpeld över Sverige. Det kommer att innebära en valfrihetsrevolution för landets småbarnsfamiljer, säger Göran Hägglund.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se