Fler skaffar skyddad identitet

Fler personer i Sverige skaffar skyddade personuppgifter för att de känner sig hotade. De senaste två åren har ovanligt många fått skyddad identitet, enligt Skatteverket är det nu uppe på 10 500 personer. (P3 Nyheter)

På ett skyddat boende för kvinnor som har blivit tvungna att bryta med folk i sin omgivning, berättar en av kvinnorna att hon har blivit misshandlad av personer i sin familj i många år innan hon vågade flytta.

– Så jag började tänka att jag ville flytta. Men jag har aldrig vågat gå hemifrån. Det är det som är det svåraste, det är inte svårt att bo här, säger hon.

Ansöker om skyddade personuppgifter
Nästan alla som kommer till det här boendet ansöker också hos Skatteverket om att få skyddade personuppgifter, berättar föreståndaren Susanne. 

– Vi har formulär och vi hjälper till att fylla i dem, men vi berättar också om de svårigheter som ligger i det, säger hon.

Med skyddad identitet är det bara sjukvården och vissa myndigheter som har ens adress, plus att de vet att den inte ska lämnas ut. Men ibland behövs det ett starkare skydd, att ens uppgifter raderas överallt utom hos Skatteverket, och att de tar hand om all ens post.

Många får ett starkare skydd
De senaste två åren har Skatteverket gett det starkare skyddet till omkring 400 personer, det är nästan dubbelt så många som det brukar vara.

Skatteverket har inte analyserat varför, men Björn Sjökvist på Skatteverket säger att en anledning kan vara att kvinnojourernas kunskaper om skyddad identitet har ökat.

– De kanske har blivit bättre på att förstå vad det är för skydd som behövs och blivit bättre på att informera om vad det innebär, säger han.

Ulrika Lindqvist, P3 Nyheter
ulrika.lindqvist@sr.se