Startbana stängs på Kastrup efter tillbud

En av startbanorna på Köpenhamns flygplats Kastrup stängs av säkerhetsskäl. Orsaken är att det varit flera allvarliga incidenter på Kastrup den senaste tiden.

Vid två tillfällen under bara ett par månader har startande flygplan varit nära att kollidera med landande plan på Kastrup.

Tillbuden har skett på samma landningsbana båda gångerna och flygplatsledningen förbjuder nu användning av startbanan.

Förbudet gäller tills Haverikommissionen och Luftfartsverket har utrett vad som gått snett.