EU vill införa rökförbud i alla EU-länder

EU-kommissionen vill starta en debatt om att förbjuda rökning i hela EU. EU:s hälsokommissionär presenterar idag ett förslag till hur rökning kan förbjudas i alla offentliga lokaler i alla medlemsländer. Sverige, som förbjudit rökning, är kommissionens förebild.

EU:s hälsokommissionär Markos Kyprianou vill förbjuda rökning på alla arbetsplatser och i alla offentliga lokaler i hela EU.

Det kan då också bli aktuellt med visst rökförbud utomhus, som till exempel nära entréer till offentliga byggnader och på platser där människor står eller sitter nära varandra, som till exempel på åskådarläktare vid utomhusarenor, busshållplatser och järnvägsperronger.

Mildare förslag
EU-s hälsokommissionär är också beredd att diskutera ett mindre omfattande förslag om rökförbud i alla EU-länder.

Han vill också diskutera hur mycket inflytande EU-kommissionen ska få i denna fråga.

Nu är detta en fråga som avgörs av de enskilda medlemsländerna, men i diskussionsunderlaget som presenteras på tisdagen ingår ett förslag om ett gemensamt EU-direktiv om rökförbud, som skulle vara bindande för EU:s alla medlemsländer.

Flera EU-länder har redan infört omfattande rökförbud.

Hälsokommissionären Kyprianou anser att tiden är mogen att försöka pressa även de andra länder som fortfarande tillåter rökning.

Förbud finns i flera länder
Irland och Skottland har infört totalt förbud mot rökning på arbetsplatser och i offentliga lokaler.

Italien, Malta och Sverige har också infört förbud, men tillåter företag att skapa särskilda utrymmen för rökare.

Frankrike och Finland inför förbud inom kort. Nu driver EU:s ledning på för att införa rökförbud i hela EU.

Kerstin.Brostrand
kerstin.brostrand@sr.se