Migrationsministern får böta för tv-skolk

Också migrationsminister Tobias Billström får böta 900 kronor sedan han i höstas erkände att han aldrig betalat tv-avgift.

Om Billström inte godkänner strafföreläggandet blir det rättegång, skriver Dagens Nyheters nätupplaga.

Tidigare har förra handelsministern Cecilia Stegö Chiló fått ett strafföreläggande på samma summa.