2006 var ett rekordår för detaljhandeln

533 miljarder kronor: så stor var försäljningen i detaljhandeln för hela 2006. På helåret är det en ökning med 7,4 procent och i december månad en ökning med 6,3 procent.

2006 blev ett nytt rekordår för detaljhandeln. Försäljningen i julmånaden december var dock något mindre än väntat och än vad Handelns utredningsinstitut, HUI, hade trott.

– Man hade en ganska lugn start och vi mätte försäljningen några dagar före jul och då var det rätt svagt. Sedan blev det desto mer hektiskt, dagarna kring julafton och framför allt mellandagarna. Den enorma utveckling som var då har ändå inte lyckats kompensera för den svaga starten. På det stora hela är det ändå ett väldigt starkt utfall, säger Jonas Arnberg, analytiker på HUI.

Vilka branscher gick bäst?

– Möbelhandeln gick bäst och det har framför allt att göra med att heminredning går väldigt bra. Livsmedel gick också väldigt bra.

Margareta Svensson
margareta.svensson@sr.se