Färre hyreslägenheter - pengarna är slut

Trots att bostadsbolagen byggde Odellplattor före årsskiftet blir det inga pengar ändå. De statliga investeringsbidragen till billiga hyresrätter är nämligen slut i de flesta län och nu riskerar uppåt 6 000 bostäder att inte påbörjas.

Det är de allmännyttiga bostadsbolagen SABO:s tidning Bofast som undersökt byggläget i samtliga län.

Det fattas 366 miljoner kronor för att kunna ge investeringsbidrag till alla som ansökt. Mer än hälften av pengarna berör två län, Västra Götaland och Skåne. Där fattas det 117 miljoner och 80 miljoner, vilket motsvarar 1 700 respektive 1 600 lägenheter.

En del byggbolag gjöt grundplattor före årsskiftet för att få del av det investeringsbidrag som regeringen beslutat avskaffa. Grundplattorna har fått heta Odell-plattor efter bostadsminister Mats Odell.

Pengarna är slut
Men Odellplattorna runt om i landet, som ingen vet hur många de är, kanske ändå blir utan byggbidrag eftersom pengarna är slut. Det handlar om de 2,5 miljarder kronor som den gamla regeringen införde år 2001 och som var avsedda för tiden fram till senaste årsskiftet.

Boverkets prognos för påbörjade byggen i år är 34 000 bostäder. Men när det nu saknas 366 miljoner kronor kan det blir uppåt 6 000 bostäder som inte kommer att påbörjas, säger Assar Lindén på Boverket.

– Det skulle mycket väl kunna röra sig om de siffrorna, det är inget jag tycker låter orimligt.

När man kommer att summerar bostadsbyggandet år 2007, kommer det då att vara en nedgång av hyresrätter, tror du?

– Det som produceras under 2007 kommer att vara väldigt mycket. Men när det gäller antalet påbörjade lägenheter under 2007 misstänker jag en tydlig dipp, säger Assar Lindén på Boverket.

Lars-Erik Backman
lars-erik.l.backman@sr.se