Lagförslaget gäller inte gamla mord

På tisdagen kom förslaget om att preskriptionstiden på mord och dråp kan tas bort. Hovrättsrådet Petra Lundh har utrett åt regeringen och hon vill att detta bara ska gälla brott som begås efter en eventuell lagändring.

– Vi har föreslagit att man ska avskaffa preskriptionstiden för mord, men det ska bara gälla framöver och inte brott som redan är begångna. Det är just med tanke på att inom straffrätten så är det ett väldigt starkt krav på förutsägbarhet. Det är en huvudregel att normalt sett gäller inte straffrättsliga nya bestämmelser bakåt i tiden, utan endast för framtiden.

När det gäller mordet på Olof Palme, så kan det alltså förbli olöst?

– Ja, i alla fall om det går som vi har föreslagit, säger Petra Lundh.

Till brotten, där Petra Lundh vill ta bort preskriptionstiden, räknas mord och dråp och försök till det och även dödsfall som orsakats av terrorister. Svensk lag kan också komma att anpassas till internationell rätt, så att inte heller folkrättsbrott ska preskriberas i framtiden. Idag går de här brotten inte längre att döma efter 25 år.

Ny teknik ger nya möjligheter
Ett skäl till utredningen är bland annat att ny teknik, bland annat DNA-analyser, nu ger helt andra möjligheter att lösa även äldre brott.

Politikerna är sedan tidigare i stort sett eniga över blockgränserna om att ta bort preskriptionen på mord och utredningen som förre justitieministern Thomas Bodström drog igång, landade på tisdagen hos hans efterträdare, Beatrice Ask.

Hon vill gärna höra fler synpunkter på förslaget att redan begångna brott inte ska räknas med.

– Skälet till att man inte ska ha retroaktiv lagstiftning är att man ska veta vad som gäller och att nya regler ska gälla framåt. Jag tycker att de argumenterar väl för det, men det finns också skäl till att man kan tycka att man ska lyfta ärenden som redan ligger längre än man annars gör.

Vilka skäl tycker du talar för den ståndpunkten?

– Vi vill alla veta sanningen om brott som har begåtts. Det finns många anhöriga som sörjer personer som har mördats och som vill att man utreder brotten, säger justitieminister Beatrice Ask.

Ungefär 80 procent av alla våldsbrott som slutar med döden klaras upp. Utredaren uppskattar att det finns mellan 400 och 500 sådana olösta fall idag, som alltså kanske får behålla den nuvarande preskriptionstiden.

Fortfarande preskription för unga brottslingar
Petra Lundh vill också att brott där gärningsmannen är under 21 år ska ha kvar preskriptionen.

– De är så unga, de här personerna, så där tycker vi ändå att det ska löpa en preskription och där ska den inte avskaffas, säger utredaren Petra Lundh.

Ett skäl till utredningen är bland annat att ny teknik, som DNA-analyser ger helt andra möjligheter att lösa även äldre brott numera.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg säger att tekniken inte löser allt.

– All bevisning blir sämre med tiden och även om man har ett DNA-prov eller en DNA-profil som stöd för sin bevisning, så blir den andra bevisningen som man åberopar då lika dålig oberoende av existensen av ett DNA-prov. Det kommer fortfarande att vara väldigt knepigt att åstadkomma framgångsrika åtal i den meningen att få folk dömda efter lång tid, om man inte har annan bevisning, säger Anne Ramberg på Advokatsamfundet.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se