Afrikanska ledare varnar för Kina som ny kolonialmakt

Kina stärker banden med Afrika i expressfart, och när nu Kinas president gör en blixtresa till åtta afrikanska länder har han med sig generösa hjälppaket och handelsavtal. Men nu börjar afrikanska ledare varna för Kina som den nya kolonialmakten.

Den goda vännen och de goda gåvornas givare. Så vill Kina se sig själv i förhållande till Afrika.

När nu Kinas president Hu Jintao besöker åtta afrikanska länder på tolv dagar har han med sig löften om lån och hjälp för 35 miljarder kronor och att skriva av 33 länders skulder till Kina.

Vill stärka vänskapsband
Hu Jintao gör sin tredje resa till Afrika och nyligen höll Kina ett möte för 50 afrikanska ledare, för att stärka gamla vänskapsband och utöka handeln.

Kina ökar hela tiden sin handel med Afrika till snart 400 miljarder kronor förra året, en femdubbling på lika många år, och räknar med att fördubbla den summan fram till år 2010.

Kina lovar samtdigt experthjälp för jordbruk, infrastruktur och sjukvård för att få igång Afrikas tillväxt.

Ser Kina som framtidens partner
Många afrikanska ledare, som har blivit paria i västvärldens ögon, ser det kravlösa Kina som framtidens partner, som Zimbabwe och Sudan till exempel.

Men andra ser att Kina också utgör ett hot; hungern efter råvaror som koppar, järn och andra metaller, och törsten efter oljan, där Afrika står för en tredjedel av Kinas konsumtion, har sina effekter.

För samtidigt kräver Kina att Afrika kan bli en kvotfri marknad för kinesiska varor.

Mbeki varnar
I Sydafrika där fler än 50 000 textilarbetare förlorat sina arbeten som en följd av den billiga kinesiska importen av textilier, varnar president Thabo Mbeki för att Afrika kan tvingas fast i ständig underutveckling.

Det skulle kunna bli en återgång till den koloniala tiden då Afrika bara levererade råvaror medan Kina utvecklar sin industriproduktion av färdiga varor.

Strömmen av kinesiska varor har redan orsakat en politisk storm i Zambia, som räknas som inkörsporten för Kina i Afrika. Där hotade oppositionen att kasta ut alla kineser om den kom till makten.

Ska besöka Sudan
President Hu Jintao kommer också att besöka Sudan, som levererar nästan all sin olja till Kina.

Men om Hu Jintao kommer att använda sitt inflytande för att få Sudan att acceptera en FN-styrka i Sudan, eller om han väljer Kinas fastslagna utrikespolitik - att inte lägga sig i andra länders inrikespolitik - återstår att se.

Vincent Dahlbäck, Johannesburg
vincent.dahlback@sr.se