23 nätbolag misstänks ha för höga priser

Svenska hushåll har betalat hundratals miljoner för mycket till nätbolagen, de bolag som äger själva elnätet. Totalt handlar det om en halv miljard kronor. Det misstänker Energimarknadsinspektionen, som på en lista pekar ut 23 bolag som under 2005 tog ut minst 20 procent för högt pris.

– De allra flesta företag har någorlunda rimliga intäkter, men det finns ett litet antal företag som sticker ut och det är de som vi har tagit fram på den här listan som vi tänker gå vidare med, säger Håkan Heden, chef för Energimarknadsinspektionen.

Nätleveranser inte avreglerade
Det var bara försäljningen av elektricitet som avreglerades 1996. När det gäller nätleveranserna har de lokala nätbolagen fortfarande monopol och går alltså inte att välja bort.

Nu visar Energimarknadsinspektionens beräkningar att nätbolagen tar ut överpris av kunderna.

På myndighetens nya svarta lista finns 23 nätbolag som under 2005 tillsammans rakade åt sig en halv miljard kronor för mycket av hushållen.

På listan finns bolag som Kungälv, Emmaboda, Vetlanda, Norrtälje, Degerfors, Oskarshamns och Skåne Energi samt Affärsverken Karlskrona.

Särskilt utmärker sig, för tredje året i rad, två bolag i storkoncernen Fortum där Fortum Stockholm tagit ut en kvarts miljard kronor i för höga nätpriser.

Avfärdar prisberäkningarna
Cecilia Hedkvist, marknadschef på Fortum Distribution, avfärdar myndighetens nya prisberäkningar.

– Vi är inte överens med myndigheten om det och vi har inte fått något beslut om de belopp som du nämner, så det kan jag inte kommentera. Vi har ett stort behov av att investera för framtiden och till det krävs det givetvis pengar.

Hur stor vinst är rimligt att göra på nätdelen?

– Det är här vi har olika syn. Vi är ett naturligt monopol och vi har en myndighet som övervakar det.

Men ni är inte ense om någon enda punkt?

– Vi är inte ense om var den nivån ligger och hur mans ka komma fram till den som det ser ut just nu. Det är olyckligt för kunderna.

Vem ska gör avvägningarna mellan aktieägarnas intressen och hushållens?

– Vi har en tillsynsmyndighet och det här är en av deras viktigaste frågor.

Granskar fortlöpande
Energimyndigheten djupgranskar löpande nätbolagens avgifter. Hittills har 22 nätbolag fällts av myndigheten för oskäliga nätpriser under 2003 och ska betala tillbaka 153 miljoner till kunderna. 

Samtliga bolag har dock överklagat besluten till Länsrätten och lär fortsätta med det i högre instans så det dröjer minst sex år innan några pengar eventuellt betalas tillbaka.

Per Gulbrandsen
per.gulbrandsen@sr.se