Kd och fp oense om familjepolitiken

Inför valet tycktes partierna i den borgerliga alliansen vara eniga om familjepolitiken. Men nu tvistar folkpartister och kristdemokraterna om när vårdnadsbidrag och andra familjepolitiska reformer ska genomföras.

På tisdagen sade kristdemokraternas partiledare, socialminister Göran Hägglund, att han räknar med att ett vårdnadsbidrag kan komma att införas i januari 2008.

3 000 kronor efter skatt föreslås till de föräldrar som är hemma med sina barn när de är små.

Drar i bromsen
Nu drar folkpartiet i bromsen. Det blir inget vårdnadsbidrag om inte också de andra delarna av familjepolitiken som de borgerliga partierna enades om före valet förverkligas samtidigt, säger Johan Pehrson, folkpartiets gruppledare i riksdagens socialutskott.

– Om det ska bli ett vårdnadsbidrag är det viktigt att det kopplas ihop med insatser för jämställdhetsbonus, förstärkt kvalitet i barnomsorgen och också en barnomsorgspeng.

– För oss i folkpartiet är det ett paket där man kombinerar förstärkt valfrihet med insatser för ökad jämställdhet, säger Johan Pehrson.

Ense om jämställdhetsbonus
Förutom vårdnadsbidraget var partierna före valet också överens om att införa en jämställdhetsbonus. Den innebär högre ersättning till de föräldrar som stannar hemma lika länge med barnen, en barnomsorgspeng som ökar möjligheten att välja förskola och en ökad pedagogisk satsning på förskolan.

– Folkpartiet var tydligt före alliansen, när den bildades och i regeringsförhandlingarna om att detta är någonting som går hand i hand. Förbättrad valfrihet är mycket viktigt, det är jag glad åt att Göran Hägglund vill ha, men också förstärkta insatser för bättre kvalitet och ökad jämställdhet. Och dessutom valfrihet när det gäller att kunna välja barnomsorg. Det är också är viktigt, säger Johan Pehrson.

Kd har annan uppfattning
Men kristdemokraterna är av en annan uppfattning. Det finns inga skriftliga formuleringar om att allt ska genomföras samtidigt, säger partiledare Göran Hägglund.

– Vore det så att det hade funnits en sådan tanke under det att vi överlade som partiledare så hade det också stått i överenskommelsen. Men det finns ingenting som säger att de tidsmässigt måste vara kopplade till varandra, säger han.

Göran Hägglund förutspår också att det är den egna hjärtfrågan, vårdnadsbidraget, som i dag står först i kön.

– Min bedömning är att vårdnadsbidraget är den sak som är enklast att bereda och har minst komplikationer och inga budgeteffekter och därför är lättast att genomföra först, säger han.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se