Få svenska sparare väljer indexfonder

Sparande i indexfonder ger en bättre avkastning för spararna på lång sikt än aktivt förvaltade fonder, visar forskning. Ändå är det få svenskar som sparar i indexfonder.

Jonas Lindmark, analyschef på värdepappersinformationsföretaget Morningstar, har jämfört avkastningen för indexfonder och aktivt förvaltade fonder.

– Det är först under tioårs- eller tjugoårsperioder som indexfondernas fördelar syns. Ser man till ett enskilt år, 2006 till exempel, ligger inga indexfonder i topp, säger han.

Placeras som ett aktieindex
Indexfonder placerar spararnas pengar som ett aktieindex till skillnad från aktivt förvaltade fonder där förvaltarna placerar i enskilda bolag.

Under de senaste sex månaderna så har de aktivt förvaltade fonderna i genomsnitt gått 26 procent plus mot indexfondernas 23,8 procent. Inte så stor skillnad alltså.

Enligt fondstatistik som Morningstar tagit fram från den amerikanska marknaden visade det sig att under 15 år gav samtliga amerikanska indexfonder i kategorin som investerade i stora bolag en avkastning bättre än genomsnittet och då till en lägre förvaltningsavgift än de aktivt förvaltade fonderna.

Liten andel
I Sverige är genomsnittsförvaltningsavgiften för indexfonder knappt en halv procent medan de aktivt förvaltade fonderna har en tre gånger så hög avgift.

Men varför väljer då svenskarna oftast att placera sparpengarna i aktivt förvaltade fonder när de oftast inte ger en bättre avkastning på den långa sikt man ofta sparar?

– Det är inte så många som tänker på vilken effekt en extra procent har under 20 till 30 år. Då blir det en väldigt stor del extra som försvinner i avgifter, säger Jonas Lindmark.

Swedbank/Robur erbjuder sina kunder endast en fond som delvis följer index.

Håller inte med
Informationschef Pär Bäckman håller inte med Morningstar om att indexfonder går bättre än de aktivt förvaltade fonderna på lång sikt.

– Nej det håller jag inte med om. Vår tro är att en aktivt förvaltad fond på sikt ska ge bättre resultat än en indexfond. Det är den professionen som den aktiva förvaltningen besitter, att man gör aktiva val, man analyserar och väljer ut bolag, säger Pär Bäckman.

Tjänar mer på andra alternativ
Jonas Lindmark på Morningstar tror att anledningen till att det finns så få indexfonder i många av fondbolagens sortiment och att de inte marknadsförs lika hårt beror på att de helt enkelt tjänar mer på andra sparprodukter.

– En sparare måste kräva att få en indexfond för att få det. Om man bara snällt säger ”jag tar vad du tycker är bra”, då får man en annan fond eller något som för banken eller försäkringsbolaget är mer lönsamt att sälja, säger han.

Jonas Engmark
jonas.engmark@sr.se