Chávez får full rätt att stifta lagar själv

I dag, onsdag, väntas Venezuelas kongress rösta igenom en speciell lag som ger president Hugo Chávez rätt att under de kommande 18 månaderna stifta lagar på egen hand.

Det här är tredje gången som Hugo Chávez får befogenhet att stifta lagar på egen hand. Men det har aldrig rört sig om så svepande befogenheter och aldrig under så lång tid, som den här gången.

Vad kommer han då att göra? Det handlar om att fördjupa och accelerera revolutionen har Chávez själv förklarat.

Men vad betyder det? Egentligen är det nog ingen annan är Hugo Chávez själv som med säkerhet vet

Flera nationaliseringar
Men en del har kommit ut som de nationaliseringar av telefonbolag, energiföretag och oljetillgångar som han redan har utlovat.

Men det kommer också att ske radikala förändringar av statens organisation. Venezuelas adminstrativa geografi ska få ett nytt utseende.

Det kommer att ske en stor satsning på att bygga upp kommunala råd, consejos comunales, som ska finansieras direkt av staten via en kommunal bank och som, är det tänkt, i praktiken ska tränga ut de traditionella kommunala strukturerna, med borgmästare och kommunalfullmäktige.

Vill skapa folkmakt
Det ingår i en strävan att skapa vad Chávez kallar folkmakt, ”poder popular”, som utgör en av revolutionens centrala motorer.

En del uppfattar det som positivt med ökade möjligheter för befolkningen att bestämma hur gemensamma resurser ska användas.

Andra menar att det är ett sofistikerat sätt att neutralisera alla försök till självständighet på det lokala planet.

Nya städer ska byggas
Men i Chávez strävan att skapa en ny territoriell organisation ingår också betydligt mer storslagna planer som byggandet av helt nya, socialistiska och autonoma städer.

Tanken är att flytta människor från storstäder som Caracas och Maracaibo ut till nybyggda städer i de glesbefolkade slättområdena i söder och utefter Orinocofloden.

De här städerna, liksom de nya kommunala råden, som bägge finansieras direkt av centralregeringen, ska utgöra grunden för den nya folkmakten. Det finns redan ett speciellt ministerium med uppdrag att leda utvecklingen.

Storslaget eller storhetsvansinne? En del jämför med Pol Pot, andra med bygget av Brasilia.

Hur som helst, från och med nu har Hugo Chávez ett och ett halvt år på sig att göra precis vad han själv vill. En sak är åtminstone klar, han kommer inte att sitta stilla och rulla tummarna.

Lars Palmgren, Santiago
lars.palmgren@sr.se