Kritik mot Eon för europeiskt elavbrott

Det elavbrott som i början av november drabbade stora delar av Västeuropa berodde enligt elbolagens samarbetsorganisation på flera samverkande faktorer. Dels en oväntad effekttopp i vindkraftverken, dels misstag som begicks vid Eon och andra elbolag.

Effekttoppen från vindkraftverken överbelastade elnätet och i den kedjereaktion som sedan följde kollapsade elnätet med början i norra Tyskland.

Totalt 15 miljoner hushåll saknade ström i nästan en timmes tid.

EU-kommissionen riktar hård kritik mot Eon för elavbrottet. Eon följde inte säkerhetsprocedurerna och hade heller inte de instrument och rutiner som behövdes för att se till så att elförsörjningen hanterades på ett säkert sätt, enligt kommissionen.