Stort avhopp från akademikernas a-kassa

Drygt 13 000 medlemmar har lämnat Akademikernas a-kassa sedan avgiften höjde från 90 kronor till 240 kronor i månaden.

Det är framför allt sjuksköterskor och personer med några få år kvar till pensionen som valt att hoppa av skriver Sydsvenskan.

Akademikernas a-kassa hade räknat med att omkring 10 000 medlemmar skulle hoppa av.