Statliga bolag satsar mer på reklam

Statliga bolag, verk och myndigheter satsade 2,2 miljarder kronor på reklam förra året. Det är en ökning med runt tre procent jämfört med året innan, skriver Svenska Dagbladet.

Det bolag som satsat mest på reklam är Telia, med drygt 623 miljoner förra året.

Svenska Spel ligger tvåa, trots att man där har minskat reklaminvesteringarna med 25 procent sedan 2004.

Privata aktörer anser att konkurrensen snedvrids av att statliga bolag får så mycket pengar till reklam.