Läkarbrist hotar vården i framtiden

Det råder fortsatt brist på läkare och tandläkare, enligt en rapport från socialstyrelsen till regeringen och fler läkare och tandläkare måste utbildas om svenskarna ska kunna få tillräckligt bra vård i framtiden.

Störst är bristen på speciallistläkare i psykiatri och allmänmedicin. De nya utbildningsplatser som planeras är inte tillräckligt många.