"Bush styr rapporter om klimatfrågan"

USA:s regeringen under president Bush har försökt styra forskningsrapporter om klimatfrågan, hävdar forskare. Forskarna ska bland annat ha pressats att förminska hoten om global uppvärmning och undvika ord som uppfattas som laddade.

En av dem som framträdde vid utfrågningen i kongressen var den erfarna klimatforskaren Rick Piltz. Han sade att Vita huset påverkade officiella forskningsrapporter så att det skulle verka som om det var osäkert om det förekommer någon global uppvärmning, alternativt förringa konsekvenserna av den.

Utsatta för politiska påtryckningar
En företrädare för organisationen Union of Concerned Scientists vittnade om att enligt en utredning som de gjort hade 150 klimatforskare hävdat att de utsatts för politiska påtryckningar. Bland annat hade de pressats till att inte använda ord som klimatförändringar och global uppvärmning i sina forskningsrapporter.

Bush-administrationen har tidigare sagt att de bara eftersträvat att rapporterna skulle vara så balanserade som möjligt.

Att det finns en kritik i forskarvärlden mot att, som det hävdas, Bush-administrationen anlagt politiska synpunkter på forskningsresultaten har varit känt sedan tidigare. Bland annat har 10 000 vetenskapsmän, av dem 52 nobelpristagare, undertecknat en protestlista med den innebörden. 

Demokraterna trycker på
Det nya nu är att efter att demokraterna tagit över makten i kongressen så kommer de att kunna trycka på mycket hårdare i den här frågan, bland annat alltså genom utskottsförhör.

President Bush var tidigare klart skeptisk till teserna om växthuseffekten men på senare tid har han ändrat sig något och senast förra veckan i sitt stora tal till kongressen betecknade han klimatförändringen som en allvarlig utmaning. Kritiker hävdar dock att Bush fortfarande inte tar frågan på allvar.

Sten Sjöström, New York
sten.sjostrom@sr.se