Ministern inte nöjd med Forsmark

Uppdaterad 16:43
Miljöminister Andreas Carlgren bedömer situationen på kärnkraftverket i Forsmark som mycket allvarlig, men anser att Statens kärnkraftinspektion, SKI har skött tillsynen av Forsmark på ett godkänt sätt.

Miljöminister Andreas Carlgren träffade på onsdagen SKI:s generaldirektör Judith Melin för att diskutera säkerheten vid Forsmark. Efter mötet höll de en gemensam presskonferens där ministern gav SKI sitt stöd, men krävde bättring på Forsmark.

– Det ligger nu en tung bevisbörda på Forsmark att visa att man helt och hållet och hela vägen motsvarar de krav som måste ställas på säkerheten. Samtidigt är jag övertygad, genom det jag nu har fått höra, om att den myndighet som ska kontrollera det här, och göra det oberoende, där har den kontrollen fungerat, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Vad anser du om Forsmarks egen kontroll av sin verksamhet?

– Jag är ännu inte nöjd. Jag är inte akut orolig, men det kommer inte att räcka för framtiden.

Det har rests krav på endera en parlamentarisk eller en internationell granskning, hur ställer du dig till det?

– Jag menar att vi kan avvisa det. I det här läget skulle det försvaga den kontroll som redan fungerar. Det är inte kontrollen som har brustit, utan det är Forsmarks sätt att leva upp till säkerhetskraven.

Kommer regeringen på något sätt att skärpa några krav när det gäller hur man ska sköta sin tillsyn på kärnkraftverken?

– Vi har ställt oss den frågan. Med det jag hittills har fått fram ser jag inte att det är på den punkten det har funnits brister, utan säkerhetskraven har varit tillräckliga, och SKI:s förmåga att kontrollera säkerheten har varit tillräcklig. Bevisbördan ligger hos Forsmark, och det är där förändringarna behöver ske.

Hur länge har du tålamod med Forsmark?

– Mitt tålamod kommer bara att sträcka sig så långt att jag ser att jag kan ta ansvar för de säkerhetskrav jag måste ställa, och än så länge gör jag det. Jag kommer vilja ha återrapporter, och kommer också att få det, säger miljöminister Andreas Carlgren.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se