EU-beslut om hårdare miljökrav dröjer

Det är strid mellan EU: s miljö- och industrikommissionärer om bilindustrin i Europa ska tvingas minska bilarnas koldioxid-utsläpp. Biltillverkarna lever inte upp till sina miljölöften men EU-kommissionens beslut om det ska bli en lag som tvingar ned avgasutsläppen, dröjer på grund av den interna konflikten.

Biltillverkarna i Europa, Japan och Korea har lovat i en frivillig överenskommelse att sänka de nya bilarnas koldioxidutsläpp till 140 gram per kilometer senast 2008.

Säger nej
Men de ser inte ut att kunna nå det målet. Och nu säger bilindustrin nej till miljökommissionären Stavros Dimas nya krav på att sänka halten av koldioxid i bilavgaser ännu mer till högst 120 gram per kilometer senast 2012.

Stora biltillverkare som Volkswagen, Ford, Opel och BMW säger att detta är ett tekniskt ogenomförbart och orealistiskt. Men miljökommissionär Dimas överväger nu att lägga fram ett lagförslag som skulle tvinga bilfabrikanterna till att producera miljövänligare bilar.

Intern strid
Förslaget skulle ha presenterats förra veckan men en intern strid inom EU hindrar miljökommissionären Dimas från att driva frågan vidare.

Industrikommissionären Guenter Verheugen säger nej till en lag som driver fram miljöförbättringar med tvång. Enligt den internationella affärstidningen Financial Times så varnar även Tysklands förbundskansler Angela Merkel för att ställa så hårda miljökrav att bilindustrin skadas.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se