Funktionshindrades rättigheter begränsas

En undersökning som landets länsstyrelser har gjort på regeringens uppdrag visar att många funktionshindrade får mindre stödinsatser än de har rätt till enligt lagen. Nio av tio kommuner har infört riktlinjer som begränsar stödet.

Genom onödigt krångliga regler gör kommunerna det svårare för funktionshindrade att söka hjälp.

Inge Eriksson i Karlshamn har en allvarlig synskada och har svårt att gå. Ändå vill kommunen inte ge honom hjälp att en gång om året åka och vila upp sig i skånska Furuboda.

– Jag tycker att det är för djävligt. Jag ser inget och kan inte gå själv, säger Inge Eriksson.

Kommunen överklagar
Länsrätten har gett Inge Eriksson rätt till korttidsvistelse utanför hemmet. Men Karlshamns kommun har överklagat, eftersom Inge Eriksson inte har några anhöriga som kan få avlösning när han åker bort. I nästa månad tar ärendet upp i Kammarrätten.

– Jag vill åka på en jul- och nyårsvistelse. Det är mitt största intresse att en gång om året få åka dit.

Enligt Länsstyrelsernas undersökning är Inge Eriksson inte ensam. Nio av tio kommuner har infört riktlinjer som begränsar de funktionshindrades rätt till insatser. Det handlar bland annat om att tidsbegränsa det stöd som ges, att bara ge stöd om personen befinner sig i närheten av hemmet eller att avbryta stöd av åldersskäl.

”Det är oacceptabelt”
Det här är helt oacceptabelt, eftersom många funktionshindrade har ett livslångt behov av stöd, skriver länsstyrelserna. Karin Westlund, ordförande för de handikappades riksförbund, håller med.

– Studien talar ju sanning. Vad vi tycker är att man inte ska behövas utsättas för att ständigt få sina behov prövade. Är de konstanta och ett livslångt behov borde man kunna få några års beslut och kanske inte bara ett eller några månader, säger hon.

Anna Larsson
anna.larsson@sr.se