Försäljning av statliga bolag inleds snart

Den 22 mars kommer regeringen att ta första steget för att sälja ut de statliga företagen Vasakronan, Vin & Sprit och SBAB. Det framkom när fastighetsbolaget Vasakronan på onsdagen redovisade en rekordvinst för 2006.

Med en vinst på drygt 1,3 miljarder kronor följer också en tänkt utdelning till staten på runt 650 miljoner. Det sker efter ytterligare ett starkt år på fastighetsmarknaden när värdet på Vasakronans fastigheter ökat till runt 38 miljarder kronor.

Det kan ge en fingervisning på vad regeringen kan hoppas på att få in vid en försäljning till en privat ägare.

Marknadsvärdet 100 miljarder
Den 22 mars kommer alltså regeringen att begära klartecken från riksdagen för att sälja ut Vasakronan, Vin & Sprit och bostadslåneföretaget SBAB. Som det ser ut kan det sammantagna marknadsvärdet på de tre bolagen vara omkring 100 miljarder kronor.

Utöver drygt 38 miljarder för Vasakronan kom det på onsdagen uppgifter från Vin & Sprit som beräknar sitt värde till minst 40 miljarder kronor. Därtill kommer SBAB och det ger alltså ett sammantaget värde på ungefär 100 miljarder. Eller dubbelt så mycket som en snittsiffra på 50 miljarder om året som regeringen tidigare utlovat.

Industriell logik
Men nu finns också ett krav på att utförsäljningen ska ske med, som statsministern säger, industriell logik. Så här säger Vasakronans vd Håkan Bryngelsson om vad industriell logik är när det gäller fastigheter.

– Den industriella logiken när det gäller Vasakronan är att leva upp till vårt uppdrag. Uppdraget är att skapa så mycket värden som möjligt eftersom det här är ett bolag som ägs av Sveriges medborgare och skattebetalare. Det är den inriktningen vi har haft. Nu har vi presterat ett rekordresultat och rekordhögt värde. Det är den industriella logiken vi kan bjuda på.

Christer Hillbom
christer.hillbom@sr.se