Sen yrkesdebut kan leda till dålig pension

Det blir allt vanligare att debuten i arbetslivet kommer ganska sent. För de generationer som precis har eller ska till att etablera sig på arbetsmarknaden kan det här innebära en obehaglig överraskning när det börjar bli dags att tänka på pensionen.

Den sena debuten i kombination med allt friare anställnings former kan leda till att en stor del av dem riskerar att bli fattigpensionärer, det hävdar i alla fall tjänstepensions-företaget Alecta i en ny rapport.

Men 20 årige Fredrik Holm i Stockholm har ännu inte börjat fundera på pensionsåldern.

– Inte än så länge. Jag har inget jobb just nu, jag pluggar. Så det kommer nog när jag jobbar som jag försöker ta tag i det.

Har du funderat på din pension?

– Nej, jag har börjat pensionsspara nu 2006 för första gången.

Varför då?

– Därför att man vill ju inte leva på halva lönen som de säger i reklamen, säger Anders Olsson.

Anders Olsson som ni hörde sist här är en ganska ovanlig 20 åring idag. För de flesta hamnar pensionen långt ner på prioriteringslistan, enligt tjänstepensionsföretaget Alecta.

Genomsnittslönen grunden
Och i det nya pensionssystemet där genomsnittslönen under ett arbetsliv är grunden för pensionen blir också debuten på arbetsmarknaden allt viktigare.

Idag ligger snittåldern på när man etablerat sig i arbetslivet på 29 år för kvinnor och 27 år för män. 1988 var motsvarande siffra 21 år både för män och kvinnor. Eva Adolphson är pensionsekonom på Alecta.

– De pengar som kommer in tidigt i livet är extra mycket värda eftersom ränta på ränta effekten gör att de betyder väldigt mycket, säger hon.

Tjänstepensionen allt viktigare
I det nya pensionssystemet blir också tjänstepensionen allt viktigare. Det vill säga den del av pensionen som är reglerad i kollektivavtalen.

Den kan vara så mycket som 45 procent av den pension man faktiskt får ut. Och skillnaden i tjänstepension blir ganska stor beroende om man börjar jobba vid 25 eller 30 års ålder.

De fem åren gör att den som börjar arbeta senare får kanske så mycket som 40 procent lägre tjänstepension.

Saknar tjänstepension
Enligt Alectas undersökning arbetar dessutom många av dagens 25-35 åringar på arbetsplatser som inte har någon tjänstepension.

– Väldigt mycket går diskussionen bland unga människor om huruvida man har börjat pensionsspara privat eller inte. Man missar ofta att diskutera, har jag fått ett jobb där det finns tjänstepension eller inte?

– För det görs betydligt mycket större avsättningar i tjänstepensionen än vad de flesta har råd att betala till en privat pensionsförsäkring och det tänker man inte på, säger Eva Adolphson.

Patrik Holmström
patrik.holmstrom@sr.se