Olika besked om Arbetslivsinstitutet

Regeringens ministrar lämnar olika besked om varför Arbetslivsinstitutet ska läggas ned. Arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin säger att regeringen inte vägt in synpunkter på vilken typ av forskning som funnits där, medan utbildnings-minister Lars Leijonborg säger att den visst har gjort det.

I höstas beslutade regeringen att lägga ned Arbetslivinstitutet, ett statligt centrum för arbetslivsfrågor, med bland annat mycket forskning. 400 personer sägs upp till den första juli senare i år.

De officiella motiven, enligt arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin, är besparingar samt att regeringen tycker att forskning helst ska bedrivas på universitet och inte på statliga institut.

Under lång tid har borgerliga företrädare anklagat institutet för att vara en socialdemokratisk ideologiproducent. Men Littorin har vid upprepade tillfällen bedyrat att regeringen inte har några invändningar mot själva forskningen.

”Ingen värdering av resultatet”
– Jag har inte gjort en ideologisk överprövning eller värdering av forskningsresultatet. Det är viktigt att säga eftersom det förekommit sådana diskussioner i debatten. Det är just därför vi ska ha det här respektavståndet och det inte ska ligga under en statlig myndighet, säger Sven Otto Littorin.

Utbildningsminister Lars Leijonborg ger nu däremot en annan bild av vilka överväganden som gjorts.

– Det fanns ju utvärderingar av Arbetslivsinstitutet som var kritiska och det är klart att det också vägde in i beslutet, säger han.

Det säger Littorin att det inte gör.

– När allianspartierna under vår budgetförhandling enades om det här, är det klart att vi vägde in också det, det vågar jag påstå.

Att forskning helst ska bedrivas på universitet var ett annat tungt vägande skäl enligt regeringen.

Inget annat forskningsinstitut berörs
Men inte något annat statligt forskningsinstitut, varken Brottförebyggande rådet, Statens väg- och transportforskningsinstitut, Totalförsvarets forskningsinstitut eller Institutet för arbetsmarknadspolitisk forskning, för att nämna några, kommer att påverkas av den slutsatsen säger Lars Leijonborg.

– Det innebär ingenting för dem eftersom det inte finns någon övergripande princip att forskning inte kan bedrivas i institutsform.

Vilka fler institut än Arbetslivsinstitutet är det då som det här är viktigt för?

– Ja, vi har inga planer på, så vitt jag vet, att lägga ner något annat forskningsinstitut, säger Lars Leijonborg.

Pontus Mattsson
pontus.mattsson@sr.se