Långdragen tvist över i Smålandsstenar

I Smålandsstenar är den långdragna tvisten över mellan fack och två företag som av religiösa skäl vägrat teckna kollektivavtal. I två månader har företagen varit satta i blockad och den överenskommelse som gjorts skiljer sig från ett vanligt kollektivavtal. Till exempel ska företagen få teckna egna försäkringar för de anställda, enligt Per-Olof Sjö i skogs- och träfacket. (SR Jönköping)