"Vinstmaximeringen går före allt annat"

Som Ekot berättade i onsdags misstänker Energimarknadsinspektionen att ett 20-tal elnätbolag i monopolposition tagit ut en halv miljard i för höga priser av svenska nätkunder under 2005. Men myndigheten har räknat alltför försiktigt, övervinsterna är mycket större än så. Det menar den oberoende energianalytikern Roger Fredriksson.

– Tyvärr så tror jag det är en grov underskattning av hur mycket pengar man tar ut för mycket av konsumenterna. För hela branschen finns det bedömningar att nätavgiften borde halveras, säger han.

Enligt löftena från statsmakterna vid avregleringen av elmarknaden 1996 skulle nätdelen av el-fakturan skulle bli 20 procent billigare för kunderna. Men det blev tvärtom.

– Sedan reformen gjordes har nätavgifterna istället ökat med kanske 16-17 procent, säger Roger Fredriksson.

Stora prisskillnader
Att monopolen inte fungerar visar också prisskillnaderna där det dyraste nätbolaget tar tre gånger högre pris än det billigaste.

– Den huvudsakliga förklaringen är att de stora bolagen vägrar rationalisera och låta vinsten komma nätabonnenterna tillgodo. Man låter det hellre gå in i vinst i koncernen. Och vi har också en tillsyn som inte alls är tillräckligt kompetent för att klara av den här granskningen. Nätägarna har enorma resurser och är otroligt skickliga på att argumentera för sin sak, säger han.

Till exempel hävdar Elnätsägarna att tillsynsmyndigheten använder en felaktig modell för att beräkna nätprisernas skälighet. Men enligt Roger Fredriksson används just den modell branschen själv föreslog när myndigheterna på 90-talet ville sätta pris i förväg.

När modellen nu visar för höga priser ifrågasätter branschen den i långdragna domstolsprocesser och säger sig istället vara för ursprungsförslaget med förutbestämt pris enligt EU-modell.

”Man räknar efter en felaktig modell”
– Och när man får den här EU-lösningen så kommer man att säga att man räknar efter en felaktig modell. Det finns en kortsiktighet och en girighet som slår alla rekord just nu i den svenska elsektorn, säger han.

Och nu menar energianalytikern att det är dags för lagstiftaren att agera.

– Reformen gjordes för att vi skulle få lägre elkostnader och det har nu gått så fel det bara kan gå och det betyder att lagstiftaren måste gripa in och korrigera systemet, säger han.

Flera faktorer inverkar på prishöjningen
På branschorganisationen Svensk Energi bekräftar nätchefen Anders Richert siffrorna från Roger Fredriksson i stor. Han menar att prishöjningarna inte beror på övervinster, utan på en rad andra saker: lagkraven efter stormen Gudrun, investeringar, ökad leveranssäkerhet, bättre mätaravläsningar och fler kundtjänster.

Richert medger dock att med dagens mycket höga lönsamhet så har elbranschen svårt att klara debatten om övervinster.

– Bland annat gör vi allt vi kan för att det ska bli enklare och snabbare för kunderna att byta elleverantör och att den information som kunden får ska bli förståelig, säger Anders Richert, nätchef på Svensk Energi.

Per Gulbrandsen
per.gulbrandsen@sr.se