"Företag bra på mänskliga rättigheter"

Medvetenheten bland svenska företag om mänskliga rättigheter blir bättre, men samtidigt blir skillnaderna större mellan stora och mindre företag. Det visar en undersökning gjord av Amnesty Business Group.

Filippa Bergin är en av dem som jobbat med undersökningen på Amnesty.

– Man ser att de som är duktiga på det, det gäller både företag och branscher, blir bara duktigare och duktigare och arbetar mer med det. De som inte är så duktiga gör mindre och satsar mer på att hålla sig undan, än att arbeta aktivt, säger hon.

Andra året Amnesty redovisar
Det är andra året som Amnesty redovisar var svenska företag står i frågan om mänskliga rättigheter.

Det som mäts och frågas efter är exempelvis hur företagen bedömer risken att mänskliga rättigheter kränks och vad som görs för att förebygga den risken. Sammanlagt 80 svenska företag ha svarat.

Inom industribranschen har kännedomen om mänskliga rättigheter tredubblats jämfört med förra året, och inom konsumentvarubranschen har den fördubblats.

Råvaruindustrin får dåligt betyg
Däremot får råvaruindustrin, malm, olja och gas, sämst resultat i undersökningen. Filippa Bergin har ingen bra förklaring.

– Om man tar råvaruindustrin som exempel så anser man inte att man riskerar att kränka mänskliga rättigheter, men vår bedömning är att man har en extrem hög risk att bli inblanda i kränkningar. Det gör att man arbetar mindre för att förebygga den här risken, där ser vi att råvaruindustrin ligger efter alla andra sektorer i Sverige, säger hon.

Vad beror det på?

– Jag har svårt att förklara det. Men ofta kan det vara att det är skandaldrivet, man säger att konsumentvaruindustrin är duktig eftersom konsumenter upptäcker en del skandaler. Men råvaruindustrin har regelbundet ganska mycket rapportering i medier om till exempel problem kring oljeutvinning i Sudan, så jag har svårt att förklara det.

Richard Myrenberg
richard.myrenberg@sr.se