Ekobrottsmyndigheten kritiserar förslaget om nedläggning

Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Gudrun Antemar är kritisk till utredningsförslaget att myndigheten ska läggas ner och att åklagare och polis ska ta hand om ekobrotten.

Utredaren Barbro Thorblad tror att brottsbekämpningen skulle bli mer effektiv och att möjligheten att komma åt den blandade brottsligheten skulle bli bättre. Men Gudrun Antemar anser att det behövs en myndighet där framförallt poliser, åklagare och ekonomer samverkar.

– Vi tycker att det är en tillgång i samhället att man har en specialanpassad myndighet som kan maximera förutsättningarna för ekobrottsbekämpningen. Vi har också väldigt bra resultat och det här har visat sig att det här faktiskt är en modell som fungerar, säger Gudrun Antemar.

Ekobrotten har ändrat karaktär
Enligt utredaren Barbro Thorblad talar allt för en nedläggning av Ekobrottsmyndigheten. Risken för dubbelarbete skulle minska. Dessutom har ekobrotten ändrat karaktär sedan myndigheten inrättades för nio år sedan till att allt mer vara en del av en blandad brottslighet.

Men enligt Gudrun Antemar finns redan ett gott samarbete för den typen av brottsbekämpning.

– Jag tror att vi måste bli ännu bättre på samverkan. Vi har blivit bättre på det och vi arbetar på det, men när man bygger en ny konstruktion som man gjorde 1998 med EBM, så tar det tid innan det sätter sig i hela systemet. Nu visar våra resultat att det har satt sig och vi samverkar allt bättre, säger hon.

Flera yrkesgrupper arbetar tillsammans
Det som är unikt med Ekobrottsmyndigheten är att polis, åklagare och andra yrkesgrupper arbetar tillsammans inom samma myndighet. Utredaren Barbro Thorblad ser dock inga hinder för att det samarbetet inte skulle kunna fortsätta även om de inte tillhör samma myndighet.

Gudrun Antemar befarar dock att det skulle leda till att kompetensen urlakas.

– Jag tror att eftersom vi har den här unika möjligheten att ha en ihophållen organisation där vi kan bygga allt från omvärldsanalys med analys av samhällsförändringar. Vi har en kriminalunderrättelsetjänst, vi har möjlighet att arbeta både brottsförebyggande och brottsutredande. Jag tror på en sådan ihophållen konstruktion och det har visat sig att det har varit väldigt bra för ekobrottsbekämpningen att ha det, säger Gudrun Antemar, generaldirektör vid Ekobrottsmyndigheten.

Katarina Helmerson
katarina.helmerson@sr.se