Modebloggare utnyttjas av företag

Allt fler företag utnyttjar unga modebloggare på internet för att gratis nå ut med sina produkter. (SR Sjuhärad)