Miljöorganisationer ökar medlemsantalen

Den senaste tidens många larmrapporter om klimatförändringar har lett till en kraftig ökning av medlemmarna hos landets miljöorganisationer. Det visar en rundringning som programmet P4 Extra gjort. (P4 Extra)

En organisation som kraftigt ökat sitt medlemstal är Världsnaturfonden där Lars Kristoffersson är generalsekreterare.

– Vi har ökat, och vi har ökat ganska mycket. Vi har gått från 140 000 medlemmar för ett år sedan till ungefär 160 000 just nu, säger han.

Vad beror det på?

– Jag tror att det beror på flera saker. Dels på vårt eget arbete hoppas jag, men också på att miljöfrågorna har tagit en betydande plats i samhällsdebatten, folk är mycket mer medvetna om de här sakerna.

Svenskarna bryr sig om miljön
Koldioxidutsläpp, växthuseffekt, översvämningar. Det senaste året har larmrapporterna om vår påverkan på miljön och klimatförändringar duggat tätt. Och svenskarna verkar bry sig om frågan

P4 Extras rundringning till landets största miljöorganisationer visar på en ökad medlemstillströmning.

Till exempel har Miljöförbundet jordens vänner det senaste året ökat från 1 800 medlemmar till 2 000.

Naturskyddsföreningen har fått 1 500 fler medlemmar, och enligt kommunikationschefen Ann Bakke är det sedan slutet av förra året som ökningstakten varit störst.

– Vi tror att det beror på det aktuella väderläget som alla känner till, och det fokus som det har givit i medier. Vi får dagligen samtal från privatpersoner och företag som hör av sig för att höra hur de kan agera, säger hon

Även Greenpeace ökar medlemsantalet
En annan stor miljöorganisation är Green Peace. I slutet av 2005 hade Greenpeace i Sverige 67 000 medlemmar. I dag har man över 74 000. 

– Vi har i Green Peace en kraftig ökning av våra stödmedlemmar. Det är väldigt bra, säger Green Peace vd Lennart Daléus.

Det senaste året har det varit många rapporter om klimatförändringar, har det någon betydelse här?

– Ja, det är jag övertygad om.

Jonas Alsgren, P4 Extra
jonas.alsgren@sr.se