Stort stöd för slopad stopplag i vården

Det finns ett stort stöd i Sverige för regeringens förslag att slopa stopplagen i sjukvården, som förbjuder privata bolag med vinstintressen att driva sjukhusvård.

TT har gått igenom remissvaren och de visar att förslaget stöds av många myndigheter och landsting, exempelvis Konkurrensverket och nämnden för offentlig upphandling.

Vårdförbundet är också positivt, medan Kommunal varnar för att det kan bli gräddfiler i vården.