Astra Zeneca bantar 3 000 tjänster

Svenskbrittiska läkemedelsföretaget Astra Zeneca ska minska antalet tjänster med 3 000. Neddragningen görs trots ett bra resultat under 2006, en vinst före skatt på cirka 60 miljarder kronor.

Koncernchef David Brennan talade i London på torsdagen.

– I dag när jag tittar tillbaka på vad som har hänt under året så är jag nöjd med att konstatera, att Astra Zeneca har levererat ännu ett bra resultat, sade koncernchef David Brennan när företagets ledning var samlad i London under eftermiddagen.

Motsvarade analytikernas förväntningar
Astra Zeneca motsvarade analytikernas förväntningar genom att uppvisa en vinst på omkring 60 miljarder kronor för förra året. Bland annat tack vare storsäljande läkemedel för att sänka kolesterolhalter, mot mag- och tarmsjukdomar, mot schizofreni och manodepressivitet och mot astma, till exempel.

Försäljningen steg totalt med elva procent förra året. Aktieägarna kan räkna med att utdelningen höjs med cirka 30 procent.

Ett av bakslagen förra året var dock ett forskningsprojekt kring strokemedicin, som fick läggas ner efter cirka tio år, eftersom medicinen inte hade tillräcklig effekt.

3 000 tjänster ska bort
Men den stora nyheten i dag var naturligtvis att 3 000 tjänster ska bort.

– Jag vill betona att jag är medveten om vilka effekter detta får för en del av våra kollegor, deras familjer och de platser där vi är verksamma, sade David Brennan och lovade att företaget ska ge stöd och förmåner till de som tvingas sluta.

Astra Zeneca har 65 000 anställda runt om i världen, 12 800 av dem i Sverige. Redan sedan tidigare är det känt att minst 450 tjänster i Sverige ska försvinna i år - nu finns det naturligtvis risk att det blir ännu fler.

Maria Eksedler, London
maria.eksedler@sr.se