Reglerna för lokalt partistöd ses över

Kommunernas regler för det lokala partistödet ska ses över av konstitutionsutskottet. En del kommuner kräver att det finns en lokal partiorganisation på orten medan andra inte gör det.

Både utskottets socialdemokratiska ordförande Berit Andnor och vice ordförande moderaten Per Bill vill att reglerna ska bli tydligare.

– Vi vill att konstitutionsutskottet gör en utvärdering av det kommunala partistödet och hur det hanteras i kommuner och landsting, säger Per Bill.

Varför det?

– Det finns skäl att tro att det är rätt stor skillnad på praxis i olika delar av landet.

Syftet med lokalt partistöd är att pengarna ska gå till lokalt partiarbete. Men otydliga regler i flera kommuner gör att partistödet istället kan hamna i centrala partikassor.

Kommunerna tvekar
I Västmanland till exempel hade Sverigedemokraterna tidigare kunnat räkna med nära 400 000 kronor i lokalt partistöd. Men flera kommuner har börjat tveka om de ska betala ut pengarna eftersom partiet saknar lokala organisationer i Västmanland, och pengarna i så fall skulle hamna direkt i Sverigedemokraternas centrala partikassa.

Staffan Wikell, förbundsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting, säger att som lagen ser ut idag är det inte lätt för kommunerna att veta vad som gäller när de ska betala ut lokalt partistöd.

– Det är väldigt svårt att veta vad man kan kräva egentligen. Om det nu är många kommuner som inte betalar ut partistöd i en del av de här situationerna kan man väl bara hoppas att det blir en rättslig prövning så att domstolarna förklarar och ger riktlinjer för var gränserna går, för det kan vi inte svara på idag.

Om det är så pass oklart, skulle man från lagstiftarnas sida behöva förtydliga det?

– Ja, det tycker jag. Nu har det uppstått en situation där det i många kommuner är oklart om det finns ett lokalt parti överhuvudtaget, säger Staffan Wikell.

Katarina Boive
katarina.boive@sr.se

Henrik Jansson, Sveriges Radio Västmanland
henrik.jansson@sr.se