Vacklande stöd för Nalin Pekgul

Det kan snart bli ett ledarskifte även i det socialdemokratiska kvinnoförbundet, erfar Ekot. Ordföranden Nalin Pekgul vill fortsätta men det är osäkert om hon har medlemmarna bakom sig.

Officiellt verkar allt upplagt för att Nalin Pekgul ska ställa upp för omval på det socialdemokratiska kvinnoförbundets förbundsmöte i juni. Enligt vice ordföranden Anne Ludvigsson ska Nalin Pekgul ha svarat ja på valberedningens fråga om hon vill fortsätta.

Men Ekot erfar att det att det är tveksamt om en majoritet på förbundsmötet vill ha henne som ordförande i ytterligare en mandatperiod.

Ekot har talat med personer med mycket god insyn i kvinnoförbundet. Den bild som växer fram är att det finns en rad omständigheter kring Nalin Pekguls ordförandeskap som medlemmarna har svårt att svälja.

Utspel gillades inte
I sakfrågor gäller det till exempel hennes utspel förra våren om att hon tycker att socialdemokraterna ska slopa kravet på att avskaffa monarkin och införa republik. Eller att förbundsstyrelsen, till många medlemmars förvåning, beslutade att slopa kravet på sex timmars arbetsdag, något som s-kvinnor drivit länge.

2005 ansåg Nalin Pekgul att hon utsattes för rasism av sina egna partimedlemmar, vilket inte verkar ha uppskattats.

Det gällde att det hade spridits rykten om att hon satt på förbundsexpeditionen och ringde till släktingar i Turkiet och att hon skulle ha anställt släktingar, något som hon kraftigt tillbakavisade.

– Droppen var när jag fick höra att jag hade anställt tre kusiner på expeditionen. Då kände jag att det fick vara nog, sa hon i Sveriges Radios program God Morgon Världen i mars 2005.

Många medlemmar frågande
Inför valet i höstas var det för många medlemmar en gåta varför inte kvinnoförbundets ordförande var med när socialdemokraterna inför valet i höstas gick ut för att utmana de borgerliga partierna i kvinnofrågorna.

Det tog Marita Ulvskog, LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin och ministrarna Ulrica Messing, Ylva Johansson och Carin Jämtin hand om. Kvinnoförbundet var inte med.

Ingen som Ekot talat med vill ställa upp med namn och låta sig intervjuas. Ekot har också sökt Nalin Pekgul själv, men inte lyckats nå henne.

Stefan Winiger
stefan.winiger@sr.se